Home
Het VOR
Now & Here
Geloven in Rotterdam
ANBI
Contactgegevens
Login

 

 

Welkom op de website van het Voorgangers Overleg Rotterdam e.o.

   

De stad – uitdaging voor de kerk?

Onze steden in de wereld veranderen met de dag. De toename van bevolking en het samengaan van vele culturen voltrekt zich in een hoog tempo. Hierdoor ontstaan spanningen, problemen en uitdagingen op politiek, cultureel en sociaal vlak. In die zin kun je zeggen dat de steden “profetische” beelden zijn van de naaste toekomst.
De kerk wordt wakker, omdat iedere afzonderlijke kerk erkent dat zij alleen de stad, met haar vele gezichten, niet kan bereiken. Er groeit steeds meer een verlangen om als
één lichaam naar buiten te treden.
Het Voorgangers Overleg Rotterdam en omstreken heeft deze ontwikkeling gezien en roept voorgangers van Pinkster- en Charismatische gemeenten op om uitdrukking te geven aan die noodzakelijke eenheid en samen de struikelblokken te overwinnen en nieuwe grond te ontginnen.

174 Miljoen mensen leven in de twaalf grootste steden op deze aardbol. 73% van de Europeanen leven nu in de steden. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is de wereld meer stedelijk dan landelijk. Christenen hebben echter de steden verlaten naar buitenwijken of zelfs uit de stad. En voor het eerst in de kerkgeschiedenis van Europa is de kerk groter op het platteland dan in de stad. Willen wij als kerkbeweging ons land bereiken dan zullen we van onze steden een prioriteit moeten maken.
En willen wij onze steden bereiken, dan dienen we de eenheid te zoeken.
De voorgangers en gemeenten die aangesloten zijn bij het V.O.R. e.o. onderkennen die noodzaak en zoeken elkaar op in een sfeer van eenheid, broederschap en oproep om de stad weer te winnen voor Christus.

Wat in Handelingen voornamelijk gebeurde in de grote steden, kan opnieuw gebeuren, mits wij samen komen,

Namens de leden van het V.O.R. e.o.


Nico Rijsdijk,
voorzitter


Het Voorgangers Overleg Rotterdam e.o. is een overleg orgaan van voorgangers uit de Pinkster- en Charismatische beweging, met een houding van openheid en respect naar kerken van een andere gezindte en naar parakerkelijke organisaties.

Onze doelstelling is boven alles wederzijdse bemoediging, gezamenlijke inzet en samenwerking voor het Koninkrijk van God in de regio Rotterdam.
Daartoe stimuleren wij de onderlinge relaties en vriendschappen. En vinden elkaar in gebedssteun en komen op voor zaken van gezamenlijk belang.

Voorbede voor de stad is ons oogmerk en wordt georganiseerd onder de naam “Hartslag” – gebedsconcerten.
Het V.O.R. is een vereniging met leden in de vorm van voorgangers van Pinkster- en Charismatische gemeenten. Men kan ook voor een bepaalde tijd gast op het V.O.R. zijn.
Een leidersteam heeft de verantwoording het V.O.R. doelmatig te laten functioneren.


Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in.